Saturday, June 21, 2014

Naar aanleiding van de door de PVV

Naar aanleiding van de door de PVV gestelde Kamervragen over Zuid-Afrika heeft Ton Nijhof het artikel dat ten grondslag ligt aan deze vragen vertaald:
Kaapstad – Het huidige beleid van Zuid-Afrika, een op ras gebaseerde positieve discriminatie, doodt wellicht ongewild baby’s en daar moet een eind aan komen, verklaarde het landelijke Instituut voor Rassenrelaties.
Dit instituut, dat zich onder de Apartheid nog keerde tegen rassendiscriminatie, meende dat dit beleid ertoe leidt dat ongekwalificeerde mensen benoemd worden op posten waar hun incompetentie de arme en kwetsbare gemeenschappen treft. Het wees op de dood, vorige week, van drie baby’s tussen 7 en 13 maanden oud in Bloemhof in de noordwest provincie, blijkbaar veroorzaakt door het drinken van besmet kraanwater. Massa’s andere kinderen werden ook in het ziekenhuis opgenomen.
http://ejbron.wordpress.com/2014/06/10/babys-sterven-door-anc-rassenwetten-2/#more-64046

No comments:

Post a Comment